سوالات متداول

3. تغییر نشان تجاری چه قدرموثر است ؟

موارد زیر را بازدید نمایید،ما به شما نشان خواهیم داد ثبت برند تجاری بر روی پنل مانیتورینگ چه تاثیری خواهد داشت .

کنترل پنل نمایندگی به شما این امکان را می دهد که header & footer را مشخص کنید و لوگوی مخصوص خود را در سایت قرار دهید ، دراین حالت شما از نام کمپانی خود به همراه دامنه یا زیر دامنه شخصی خود بهره می برید به طوری که هیچ نامی از ما در سایت شما باقی نمی ماند .شماره 2 اجازه می دهد سایت نمایندگی خود را با میل خود طراحی کنید .