Hỏi Đáp (FAQ)

3. Làm thế nào để thêm công ty của tôi vào danh sách xếp hạng webhost ranking?

Trước hết, xin hãy đăng ký dịch vụ Professional của chúng tôi.

Trong tài khoản của bạn, click "Thêm Test" để giám sát một website hoặc server bạn đang sở hữu. Trở về màn hình chính, click "Chỉnh sửa Nhà cung cấp" và điền vào thông tin công ty của bạn.

Nếu bạn đã giám sát một website hoặc server, chọn "Chỉnh sửa Nhà cung cấp Hosting" cho website/server của bạn.

Hoàn tất. Công ty của bạn sẽ xuất hiện trong bảng xếp hạng trong vòng 4 tiếng, vì bảng xếp hạng luôn cập nhật 4 tiếng 1 lần.