Отстъпка

Volume discount is given based on the basic monthly fee. The more test you purchase, the higher volume discount you may get.

Базова Месечна Цена Количествена Отстъпка
< USD $20.00 -
>= USD $20.00 2.5%
>= USD $50.00 5%
>= USD $100.00 10%
>= USD $250.00 15%
>= USD $500.00 20%
>= USD $1000.00 25%
>= USD $2500.00 30%
>= USD $5000.00 35%

Договорена отстъпка се дава само ако предплатите за по голям период.

Период на Договора Договорена Отстъпка
Месечни -
тримесечие 2.5%
Половин година 5%
Годишно 10%

Реселърска отстъпка: Реселърите получават допълнително 10% отстъпка над цените за крайни клиенти.

Няколко отстъпки могат да бъдат приложени заедно само ако сте изпълнили всяко условие.