Πως Λειτουργεί

Ξεκινώντας & Ρυθμίσεις

Ξεκινώντας με το FreeSiteStatus.com είναι εύκολο. Χρησιμοποιώντας τον διαισθητικό Web-based πίνακα ελέγχου μας, πληκτρολογήστε τη διεύθυνση URL που θέλετε να παρακολουθήσετε (πχ http://www.yourdomain.com), και επιλέξτε το χρονικό διάστημα παρακολούθησης (πχ 1 λεπτό). Το χρονικό διάστημα παρακολούθησης αντιπροσωπεύει το πόσο συχνά θα γίνει έλεγχος για να δούμε αν η ιστοσελίδα σας είναι σε σωστή λειτουργία και να ανταποκρίνεται σωστά. Όσο μικρότερο είναι το χρονικό διάστημα, τόσο πιο συχνά θα ελέγχετε την ιστοσελίδα σας.

Μετά, προσθέστε emai, sms και push contacts για να ενημερώνεστε σε περίπτωση διακοπής λειτουργίας. θα σας στείλουμε ένα email η μήνυμα σε αυτές τις επαφές όποτε υπάρχει μια διακοπή με το URL, και θα ξέρετε αμέσως αν η σελίδα σας έχει πέσει.

Παρακολούθηση και Ειδοποιήσεις

Η τεχνολογία παρακολούθησης μας είναι απολύτως διαθέσιμη και διανέμεται παγκοσμίως. Κάθε θέση παρακολούθησης στεγάζεται σε επαγγελματικό data center, και υποστηρίζεται από hardware υψηλών επιδόσεων.

Σε κάθε χρονικό διάστημα παρακολούθησης (e.g. κάθε φορά που ελέγχουμε την ιστοσελίδα σας), στέλνουμε ένα αίτημα από ένα τυχαίο διεθνές site παρακολούθησης. Εάν εντοπίσουμε ότι η ιστοσελίδα είναι εκτός λειτουργίας, επιδιώκουμε αμέσως μια «δεύτερη γνώμη» από μια άλλη θέση παρακολούθησης. Εάν η δεύτερη θέση επιβεβαιώνει την διακοπή, στη συνέχεια κοινοποιούμε στα SMS του λογαριασμού σας και το email επικοινωνίας της διακοπής. Η χρήση πολλαπλών τοποθεσιών εξαλείφει τους ψευδείς συναγερμούς, και εξασφαλίζει την ακεραιότητα των αποτελεσμάτων μας.

Αναφέρει

Ένα από τα πιο ισχυρά χαρακτηριστικά μας είναι τα διαδραστικά εργαλεία αναφορών μας. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις αναφορές από τον Web-based πίνακα ελέγχου μας. Μπορούμε επίσης να σας στείλουμε αυτόματα αναφορές, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας. Αυτές οι γραφικές και με κείμενο εκθέσεις είναι χρήσιμες στην αντιμετώπιση προβλημάτων, βρίσκουν τις τάσεις στην απόδοση website, ή την παρακολούθηση της συμμόρφωσης με τις δεδηλωμένες υποχρεώσεις uptime από το web hosting πάροχό σας.

Προσφέρουμε επίσης μια μοναδική λειτουργία Δημόσιας Αναφοράς, επιτρέποντάς σας να μοιραστείτε δημοσίως στην ιστοσελίδα σας και σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματα της παρακολούθησης μας. Εμφανίζοντας μια δημόσια έκθεση, μπορείτε ανεξάρτητα να επιβεβαιώσετε την εγγύηση uptime καλής λειτουργίας του website σας για τους επισκέπτες ή τους πελάτες σας. Μπορείτε να ρυθμίσετε μια δημόσια έκθεση στο Web-based περιβάλλον μας.