Hur det fungerar

Att komma igång & konfiguration

Att komma igång med FreeSiteStatus.com är enkelt. Att använda vår intuitiva Webb-baserade kontrollpanel, knappa in URL:en du vill övervaka (t.ex. http://www.dindomän.com) och välja övervakningsintervallet (t.ex. 1 minut). Övervakningsintervallet representerar hur ofta vi kommer att kontrollera om webbplatsen är online och svarar ordentligt. Ju mindre intervall, ju oftare kontrollerar vi din webbplats.

Nästa steg, lägg till E-post. SMS och pushkontakter för att bli meddelad vid avbrott. Vi skickar en E-post eller textmeddelande till dessa kontakter varje gång det är ett avbrott på din URL, så att du omedelbart får reda på om din webbplats går ned.

Övervakning och meddelanden

Vår övervakningsteknologi är fullt redundant och distribuerad globalt. Varje övervakningsplats är placerad i ett data center av företagsklass och utrustad med högpresterande hårdvara.

För varje övervakningsintervall (varje gång vi kontrollerar din webbplats) skickar vi en förfrågan från en slumpvis vald övervakningsstation. Om vi upptäcker att din webbplats är nere, kontrollerar vi omedelbart från en andra plats. Om den platsen bekräftar avbrottet meddelar vi ditt kontos SMS och E-post kontakt om avbrottet. Användandet av flera platser för övervakning eliminerar falsklarm och bekräftar kvaliteten av våra resultat.

Rapporterar

En av våra mest kraftfulla funktioner är vår interaktiva rapportverktyg. Du har åtkomst till rapporter från vår webb-baserade kontrollpanel. Vi kan också automatiskt E-posta rapporter till dig, beroende på dina val. Dessa grafiska och textbaserade rapporter är användbara för att lösa problem, söka efter trender i webbplatsens prestanda eller att övervaka uppfyllande av tillgänglighetslöften från din tjänsteleverantör.

Vi erbjuder också en unik publik rapport funktion som tillåter dig att dela med dig av realtids baserade resultat av vår övervakning publicerat på din webbplats. Genom att visa en publik rapport, kan du oberoende visa din garantiuppfyllnad till dina besökare och kunder. Du kan konfigurera en publik rapport i din webb-baserade kontrollpanel.