ส่วนลด

น้ำหนักของส่วนลด จะได้รับตามฐานของค่าบริการรายเดือน หากบัญชีคุณมีการใช้งานการทดลองใช้มาก คุณก็จะได้รับส่วนลดมาก

ค่าบริการรายเดือนขั้นพื้นฐาน ส่วนลดสำหรับการซื้อจำนวนมาก
< USD $20.00 -
>= USD $20.00 2.5%
>= USD $50.00 5%
>= USD $100.00 10%
>= USD $250.00 15%
>= USD $500.00 20%
>= USD $1000.00 25%
>= USD $2500.00 30%
>= USD $5000.00 35%

ส่วนลดตามสัญญา จะได้รับเมื่อคุณชำระค่าบริการล่วงหน้าเป็นระยะเวลานาน

ระยะสัญญา ส่วนลดจากระยะสัญญาที่ใช้
ทุกเดือน -
ราย 3 เดือน 2.5%
ราย 6 เดือน 5%
รายปี 10%

ส่วนลดสำหรับตัวแทนจำหน่าย: ตัวแทนจำหน่ายจะได้รับส่วนลด 10% จากราคาปกติ

ส่วนลดเพิ่มเติมยังมีอีกถ้าคุณเข้าหลักเกณฑ์