การแจ้งเตือนผ่าน SMS และ Email

ระบบของเราสามารถแจ้งเตือนคุณผ่าน SMS หรือ อีเมล์ ทันที่ที่พบว่าเว็บไซต์หรือ เซิร์ฟเวอร์คุณมีปัญหา ด้านล่างเป็นตัวอย่างข้อความแจ้งเตือนที่คุณจะได้รับ

หัวข้อ : My Business Website is DOWN
ถึง: you@yourcompany.com

My Business Website
DOWN at Feb 27 2005 03:55 AM (US/Eastern)
Err: cannot connect to port 80

ข้อความแจ้งเตือนจะจะประกอบด้วยชื่อเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ สถานะปัจจุบัน เวลาในการเกิดเหตุการณ์ในเวลาท้องถิ่นของคุณ และรายละเอียดปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ทดสอบระบบแจ้งเตือนผ่านทาง SMS

หมายเลขโทรศัพท์
(รหัสประเทศ)
(รหัสเครื่อข่าย)
(เบอร์โทรศัพท์มือถือ)
ตัวอย่าง:
  • USA & Canada (+1) 555 1234567 (ใช้ T-Mobile?)
  • United Kingdom (+44) 7766 123456
  • Australia (+61) 414 123456

By entering your number, you agree to receive SMS at the phone number provided.
รหัสผ่าน (ตัวเลข)

ทดสอบระบบแจ้งเตือนผ่านทางอีเมล์

การแก้ไขหากคุณไม่ได้รับอีเมล์ทดสอบ ให้เปลี่ยนอีเมล์ผู้ส่งเป็นที่อยู่อีเมล์ off-site (เช่น Gmail/Yahoo Mail) จากนั้นคุณจะสามารถรับอีเมล์ได้