จัดอันดับเว็บโฮสต์

เราเชี่ยวชาญในการตรวจสอบเว็บไซต์และเครื่องเซิร์ฟเวอร์เป็นอย่างดี โดยเจ้าของเว็บไซต์ทั่วโลกต่างใช้บริการการตรวจสอบการเกิดดาวน์ไทม์ของระบบเรา โดยสถิติการใช้งานเกิดจากผู้ใช้บริการทั่วโลก การให้บริการของเราไม่ได้ขึ้นอยู๋กับการใช้บริการของผู้ให้บริการโฮสติ้งที่เจ้าของเว็บไซต์ใช้บริการอยู่ บริการเราจึงเป็นไปอย่างเท่าเทียมและแม่นยำ เพราะเราไม่ได้ทำการตรวจสอบที่หน้าแรกหรือ ISP ของผู้ให้บริการ แต่เป็นที่เว็บไซต์ของเว็บไซต์ลูกค้าของเราโดยตรง

เว็บโฮสและ ISP นับรวมกันเป็น

เราแบ่งการจัดอันดับของเราเป็นแบบ ยืนยันผล และ ไม่ยืนยันผล สถิติสำหรับผู้ให้บริการที่ถูกจัดลำดับในแบบ ยืนยันผล แล้วนั้นจะมีความถูกต้องมากกว่า เพราะมีการเก็บข้อมูลเป็นระยะเวลานาน และมีการตรวจสอบสถานะที่ถี่มากกว่า

  1. ยืนยันผล: เซิร์ฟเวอร์ที่มีการตรวจสอบสถานะมานานกว่า 30 วัน และมีช่วงระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะต่ำกว่า 60 นาที
  2. ไม่ยืนยันผล: เซิร์ฟเวอร์ที่มีการตรวจสอบสถานะมาน้อยกว่า 30 วัน หรือ มีช่วงระยะเวลาในการตรวจสอบสถานะมากกว่า 60 นาที