คำถามที่ถามบ่อย

1. คุณตรวจสอบสถานะจากหลายจุดตรวจสอบหรือไม่?

ใช่ เราตรวจสอบสถานะได้จาก ระบบเครือข่ายทั่วโลก

เนื่องจาก เมื่อสถานีที่หนึ่ง ตรวจสอบสถานะเว็บไซต์หรือเซิร์ฟเวอร์ของคุณ ถ้ามีการตรวจพบปัญหา สถานีอื่นๆจะตรวจสอบสถานะอีกครั้งเพื่อยืนยันปัญหาที่เกิดขึ้น เพราะฉะนั้นรายงานข้อบกพร่องจะต้องได้รับการยืนยันจากสถานีต่างๆอย่างน้อย 2 สถานี เพื่อป้องกันการแจ้งเตือนผิดพลาด

เมื่อธุรกิจของเรามีการขยายตัวมากขึ้น เราจะทำการเพิ่มสถานติดตามในที่ต่างๆให้มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมทั่วโลก