คำถามที่ถามบ่อย

2. รายงานข้อบกพร่องของคุณดูเหมือนจะไม่ถูกต้องหรือมีความแตกต่างกับเว็บโฮสต์ของฉัน

ขั้นแรกของทั้งหมด คุณจะต้องทราบถึงความแตกต่างระหว่างระบบตรวจสอบสถานะของเรา จากเว็บโฮสต์ของคุณ

  ระบบการตรวจสอบสถานะของเรา เว็บโฮสต์
ทดสอบจาก จุดตรวจสอบสถานะหลายจุดครอบคลุมทั่วโลก ภายในศูนย์ข้อมูล(data center)
การตรวจพบ เว็บไซต์/เซิร์ฟเวอร์ ขัดข้องและอินเตอร์เน็ตมีความแออัดหรือล้มเหลว เว็บไซต์/เซิร์ฟเวอร์ เท่านั้นที่ขัดข้อง
รายงาน เวลาที่ขัดข้องทั้งหมด เฉพาะการขัดข้องที่ไม่ได้อยู่ในหมายกำหนดการเท่านั้น(การขัดข้องที่อยู่ในหมายกำหนดการ ไม่ต้องรายงาน)

เนื่องจากความแตกต่างเหล่านี้ รายงานแสดงข้อบกพร่องจึงมีความแตกต่างกัน

รายงานแจ้งเตือน downtime ของเรานั้นได้รับการยืนยันจากระบบตรวจสอบสถานะจากหลายจุดทั่วโลก

อินเทอร์เน็ตนั้นคือการเชื่อมต่อจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งต่อ ๆ กันไปเรื่อย ๆ การเชื่อมต่อที่มีปัญหาอาจเกิดขึ้นได้เนื่องจากความแออัดของผู้ใช้งานหรือสาเหตุอื่น ๆ ถ้าคุณได้รับการแจ้งเตือนการหยุดทำงานของระบบคุณนาน ๆ ครั้ง ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ถ้าพบเห็นเป็นประจำ เซิร์ฟเวอร์ของคุณน่าจะมีปัญหา

เราได้เห็นหลายกรณีที่มีรายงานแจ้งระบบขัดข้อง แต่ผู้ใช้งานไม่พบว่ามีปัญหา เนื่องจากโดยธรรมชาติของอินเทอร์เน็ต มีความเป็นไปได้ว่าการเชื่อมต่ออาจมีปัญหาเฉพาะบางจุด โดยเฉพาะจากต่างประเทศ ในขณะที่คุณซึ่งอยู่ในประเทศอาจไม่พบเจอปัญหา

บ่อยครั้ง ผู้ตัดสินที่ดีที่สุดคือด้วยตัวคุณเอง คุณสามารถตรวจสอบได้จากบันทึกปฏิบัติการ ของเว็บไซต์/เซิร์ฟเวอร์ ของคุณ หรือได้จากการรวบรวมการตอบกลับจากผู้ใช้ของคุณ

แต่กระนั้น ถ้าคุณยังรู้สึกว่ารายงานแสดงข้อบกพร่องยังผิดอยู่ โปรดกรุณาติดต่อเราเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง