คำถามที่ถามบ่อย

5. ฉันจะคำนวณตัวเลขของ ports ของฉันได้อย่างไร

ในการตรวจสอบสถานะเซิร์ฟเวอร์ คุณจะต้องนับจำนวนพอร์ตรวมทั้งหมดของเซิร์ฟเวอร์ที่คุณต้องการตรวจสอบสถานะ หากคุณทำการตรวจสอบสถานะ 2 เซิร์ฟเวอร์ (1 พอร์ตสำหรับเครื่องที่ 1 และ 5 พอร์ตสำหรับเครื่องที่ 2) คุณจะต้องใช้ทั้งหมด 6 พอร์ต

เพิ่มเติม: ให้นับการ ping เป็น 1 พอร์ต