คำถามที่ถามบ่อย

3. ความสามารถในการปรับแต่งเว็บไซต์ทำงานอย่างไร

เรามีตัวอย่าง 2 ตัวอย่างแสดงให้คุณเห็นถึงความสามารถในการปรับแต่งเว็บไซต์ ลองทดสอบและศึกษาการทำงานดูครับ:

ส่วนจัดการผู้แทนจำหน่าย Reseller Control Panel, (1) ให้คุณสามารถสร้าง (2) รูปแบบเว็บไซต์ผู้แทนจำหน่ายของคุณเองได้ ใน Reseller Control Panel นั้น คุณสามารถจัดการกับ header & footer ที่แสดงทุกหน้าของเว็บไซต์ได้ สามารถใส่รูปโลโก้ ชืื่อองกรณ์หรือชื่ีอบริษัทของคุณเอง และ publish ไปที่ชื่อโดเมนหลักหรือโดเมนย่อยของคุณได้ โดยชื่อบรืษัทของเราจะไม่แสดงในส่วนเว็บไซต์หรือในอีเมล์ของผู้แทนจำหน่าย